The Social Agency is een groep professionals die vanuit diverse vakgebieden samenwerken. In de huidige tijdgeest gaan steeds meer professional zelfstandig de markt op. De klantvraag is vaak breder dan het expertise gebied van de professional. Binnen The Social Agency(TSA) werken de professionals samen om hun expertises aan elkaar te koppelen, dit doen zij vanuit gelijke waarden.

  • Vrije denkers
  • Grensverleggend
  • Creatieve gids
  • Sociaal

De TSA professionals dragen die waarden actief uit en zullen binnen projecten zich dan ook altijd inzetten als ware zij mede-ondernemer in de organisatie waarvoor zij werkt. De professional denkt altijd vanuit de kaders van de onderneming, maar is zich heel bewust van wat er zich afspeelt in de buitenwereld, waarbij er een voorkeur is voor alle nieuwe technieken en technologie. Dit kan voor ondernemers soms stuiten op het gevoel dat grenzen worden overschreden, buiten de comfort zone treden. Maar zoals bij ieder cursus over ontwikkeling al wordt gezegd, dat het mooist haalbare buiten je comfort zone ligt. Dus daar zal dan wel iets van waarheid in schuilen.

De diensten die TSA biedt zijn:

  • Begeleiding bij (business) innovatie
  • Team- en leiderschap coaching
  • Business Modelling
  • Positionering

Er is veel kennis en ervaring op het gebied van concepten die gebruikmaken van online positionering en interactie.